Сигурно имате познати, които се хранят много “здравословно” и не са щастливи, както и обратното – такива, които хапват всичко, но са винаги усмихнати. Храната може да е важен аспект, но не е единственият. Затова и в интегралното хранене същестуват понятията за първостепенна и второстепенна храна, а именно – тази храна, която е чинията ни и тази, която ни подхранва по друг начин.

Залитането в “здравословното” хранене всъщност отклонява вниманието ни от фактори, които са изключително важни за нашето здраве и психика в дългосрочен план. Често здравето или добрият външен вид биват представени като крайна цел. Дали наистина са? Въпросите, които можем да си зададем е, какво бихме постигнали, ако сме здрави или ако изглеждаме добре. Какво бихме правили с тези ресурси? Какво бихме искали да постигнем, как бихме искали да допринесем към обществото или хората около нас?

Често не формулираме добре нашата крайна цел или изпускаме важни стъпки, които да ни отведат до нея. Случвало ли ви се е да останете с усещането, че нещо не е напълно наред, че нещо липсва, че всичко сякаш е наред, но не се чувствате щастливи? Липсващите парчета от пъзела са усещане за смисъл и цел.

В основата на съвременното състояние бораут се крие точно това. Усещането за смисъл и цел са важни аспекти от цялостното състояние на благополучие и се свързват с по-добро физическо състояние, по-дълъг живот, намален риск от сърдечносъдови заболявания и други*.

По-добрият начин на живот е само една част от благополучието. Според едно психологическо изследване хората от развиващите се и слаборазвити страни всъщност често имат по-силно усещане за смисъл, отколкото живеещите в развития свят. От една страна, това се дължи и на религиозността. В по-богатите държави, религията заема по-малка част от живота на хората. Затова и в западния свят често пъти хората компенсират като придават почти религиозен смисъл на здравословното хранене, външения си вид, взаимоотношенията си и други.

Как да постигнем усещане за смисъл и цел?

Ето и няколко странни въпроса, които биха могли да ви помогнат да откриете смисъл и цел:

  1. Какво ме кара да забравя да се храня?

Помните ли като деца как улисани в игра забравяхте, че е време за вечеря. Или фразата “Още малко!” докато отговаряхте на родителите си, когато ви повикат.

Какво е това нещо, което днес така ви поглъща, че си казвате “Още малко.” или забравяте, че е станало време за вечеря? Ако самото занимание не ви се струва смислено, помислете какъв тип дейност стои зад него. Например – организиране, решаване на сложни задачи, анализиране. Може да приложите дадената дейност в други сфери от живота си или в професията си.

  1. Как ще спася света?

По какъв начин мога да допринеса към обществото? Кои са проблемите, които ви дразнят най-много и как бихте могли да помогнете? Да, може би няма да можете да спасите света сами, но бихте могли да помогнете.

Запишете се в доброволческа група, потърсете добра кауза, в сфера, в която искате да помогнете.

  1. Какво бих правил, ако нямам избор?

Представете си, че всеки ден трябва да напускате дома си и да отивате някъде да вършите нещо. Какво би било това, което сте готови да правите? Да учите, да се срещате с хора, да пътувате? Как може да включите това занимание в професията или да организирате свободното си време, за да го правите?

Подложете се на най-добрата диета – намирането на усещане за смисъл и цел 🙂 

 

*Andrew Steptoe, Angus Deaton, Arthur A Stone. Subjective wellbeing, health, and ageingThe Lancet, 2014
S. Oishi, E. Diener. Residents of Poor Nations Have a Greater Sense of Meaning in Life Than Residents of Wealthy NationsPsychological Science, 2013
Mount Sinai Medical Center. „Have a sense of purpose in life? It may protect your heart.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 6 March 2015.