Може да се свържете с мен на следния имейл адрес: hellovitareal@gmail.com

Адрес:
Медицински център “Искър”
ул. Искър № 22
София, 1000

Medical Center Iskar